หน้าแรก

Banner4

ภาพข่าวกิจกรรม

.

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมการควมคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรม

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมการควมคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่1ระหว่าง วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >

ภาพข่าวกิจกรรม

.